Plannen kabinet voor aanpassing belastingplichtmaatregel (implementatie slot ATAD2)

De belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen wordt aangepast. Hiermee wordt de oorzaak van hybride mismatches aangepakt. Deze maatregel is als onderdeel van de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) al ingevoerd met een uitgestelde ingangsdatum van 1 januari 2022. Met de voorgestelde aanpassingen van het kabinet sluit de maatregel beter aan op de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. De ingangsdatum blijft 1 januari 2022.

Doel: Aanpak belastingontwijking met ATAD2

Vanaf 1 januari 2020 pakken de maatregelen uit ATAD2 belastingontwijking door hybride mismatches aan. Deze maatregelen voorkomen dat internationaal opererende bedrijven belastingvoordeel hebben door gebruik te maken van verschillen tussen de belastingstelsels van landen. Bedrijven konden door deze zogenoemde hybride mismatches of kwalificatieverschillen een betaling (bijvoorbeeld rente) in het ene land aftrekken zonder dat deze in het andere land werd belast, of één betaling in meerdere landen aftrekken. 

Voorstel kabinet: samenwerkingsverband doet belastingaangifte vennootschapsbelasting in Nederland

De belastingplichtmaatregel zorgt ervoor dat een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband, voortaan in bepaalde situaties toch belastingplichtig wordt. Dit is het geval als het land waarin de meerderheid van de deelnemers van dit samenwerkingsverband is gevestigd, dit samenwerkingsverband ziet als belastingplichtig. Eerder kon het gebeuren dat het samenwerkingsverband nergens belasting betaalde. Door de voorgestelde maatregel moet het samenwerkingsverband per 1 januari 2022 belastingaangifte vennootschapsbelasting doen in Nederland.

Stand van zaken wetsvoorstel

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022. Als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2022 in.