Aanpassing belastingplichtmaatregel (implementatie slot ATAD2)

De belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen wordt aangepast. Hiermee wordt de oorzaak van hybride mismatches aangepakt. Deze maatregel is ingevoerd als onderdeel van de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2). Met de voorgestelde aanpassingen van het kabinet sluit de maatregel beter aan op de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. 

Aanpak belastingontwijking met ATAD2

Vanaf 1 januari 2020 pakken de maatregelen uit ATAD2 belastingontwijking door hybride mismatches aan. Deze maatregelen voorkomen dat internationaal opererende bedrijven belastingvoordeel hebben door gebruik te maken van verschillen tussen de belastingstelsels van landen. Bedrijven konden door deze zogenoemde hybride mismatches of kwalificatieverschillen een betaling (bijvoorbeeld rente) in het ene land aftrekken zonder dat deze in het andere land werd belast, of één betaling in meerdere landen aftrekken. 

Samenwerkingsverband doet belastingaangifte vennootschapsbelasting in Nederland

De belastingplichtmaatregel zorgt ervoor dat een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband, voortaan in bepaalde situaties toch belastingplichtig wordt. Dit is het geval als het land waarin de meerderheid van de deelnemers van dit samenwerkingsverband is gevestigd, dit samenwerkingsverband ziet als belastingplichtig. Eerder kon het gebeuren dat het samenwerkingsverband nergens belasting betaalde. Door de maatregel moet het samenwerkingsverband per 1 januari 2022 belastingaangifte vennootschapsbelasting doen in Nederland.