Wijziging toekenning IACK bij buitenlandse belastingplichtigen

Bepaalde belastingplichtigen met een partner in het buitenland krijgen de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) terwijl dat niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen met een niet-werkende echtgenoot en een kind onder de 12 jaar. Het kabinet wijzigt de IACK-toekenning bij buitenlandse belastingplichtigen per 1 januari 2022.

Onterechte IACK-toekenning voorkomen

Belastingplichtigen met een kind onder de 12 jaar krijgen korting op hun inkomen via de IACK als zij geen fiscaal partner hebben, of de minstverdienende fiscale partner zijn. Door een uitzondering op het begrip fiscaal partner wordt een partner in het buitenland niet altijd als fiscaal partner gezien. Daardoor kunnen bepaalde belastingplichtigen met een partner in het buitenland, toch recht hebben op de IACK ook al zijn zij de meestverdienende partner. Denk hierbij aan grenswerkers uit Duitsland en België of flexwerkers uit de andere lidstaten van de EU. Dit is niet de bedoeling van de IACK. 

Uitzondering op begrip fiscaal partner geldt niet meer voor IACK

De IACK-wetgeving wordt aangepast door de uitzondering op het begrip fiscaal partner niet te laten gelden voor de IACK. De Belastingdienst zet de automatische verlenging van de eventuele voorlopige aanslag inkomstenbelasting per 1 januari 2022 stop voor belastingplichtigen die:

  • geen inwoner zijn van Nederland, en; 
  • via een voorlopige aanslag de IACK ontvangen, en; 
  • aangeven geen fiscaal partner te hebben. 

Dit voorkomt dat zij via de voorlopige aanslag onterecht de IACK ontvangen, en deze weer moeten terugbetalen via de definitieve aanslag inkomstenbelasting. De Belastingdienst informeert de betreffende belastingplichtigen hierover per brief. Uiteraard kunnen zij een nieuwe aanvraag indienen, als zij vinden dat zij ook onder de aangepaste wetgeving in aanmerking komen voor de IACK.