Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting

Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als die in de boeken staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Dat staat in het Belastingplan 2019.

Voor bedrijven die gebouwen ter belegging hebben gold deze beperkte afschrijving al. Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen, en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven? Dan mag alsnog deze 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.

De beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik geldt niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting.