Investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Om van de regeling te kunnen profiteren moet de investeringsbeslissing zijn genomen na 1 oktober 2020, de volledige betaling plaatsvinden in 2021 of 2022 en er sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Let op: De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. 

Indien die  goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.  
U kunt daar meer over lezen in deze kamerbrief.

Wilt u meer weten wat de BIK voor u betekent? Dit kunt u teruglezen in de Tweede nota van wijziging Belastingplan 2021. In het kort zijn enkele bepalingen: 

 • Welke bedrijven kunnen van de BIK profiteren?
  Bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor personeel afdragen.  
 • Wat moet een bedrijf doen om de investeringskorting te kunnen krijgen?
  Een BIK-verklaring aanvragen bij RVO en de daarin opgenomen investeringskorting in de loonaangifte toepassen op de af te dragen loonheffing. 
 • Vanaf wanneer en hoe vaak kan een BIK-verklaring worden aangevraagd?
  Dat kan vanaf 1 september 2021 en maximaal 4 keer per jaar. 
 • Voor welke investeringen kunt u de BIK aanvragen?
  Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan € 1.500 en minimaal € 20.000 per aanvraag.