Vrijstelling van assurantiebelasting op brede weersverzekering

Boeren kunnen zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreem weer. Zij hoeven over deze brede weersverzekering vanaf 2020 geen 21% assurantiebelasting meer te betalen. Het kabinet heeft van de Europese Commissie bericht gekregen dat deze vrijstelling is toegestaan. Deze regeling kost de schatkist € 7 miljoen per jaar.

Brede weersverzekering aantrekkelijker door lage kosten

Doordat boeren geen assurantiebelasting meer hoeven te betalen, wordt deze brede weersverzekering een stuk goedkoper en aantrekkelijker. Een hoger aantal deelnemers aan de verzekering leidt vaak ook nog tot een lagere premie.

Verzekeren tegen verlies door extreem weer

De brede weersverzekering biedt boeren meer financiële zekerheid. De afgelopen zomers leden veel boeren verlies door de extreme droogte. Met een brede weersverzekering verzekeren boeren zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Bijvoorbeeld droogte, hagel, regenval, storm, sneeuw, (nacht)vorst, ijzel en brand door blikseminslag.

Minder subsidie voor premiekosten brede weersverzekering

Er is al een subsidieregeling voor de brede weersverzekering. Daarbij krijgen boeren een deel van de premiekosten terug. Vanaf 1 januari krijgen zij iets minder terug. Dat heeft te maken met het feit dat ze dan geen assurantiebelasting meer hoeven te betalen.

Regelingen voor ondernemers die verlies lijden

Boeren kunnen ook gebruikmaken van belastingregelingen voor ondernemers die verlies leden. Zo mogen zij een verlies verrekenen met eerdere of toekomstige winsten. Ook mogen ze onder bepaalde omstandigheden uitstel van betaling van belasting aanvragen.