Nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking en -ontduiking

Er komt in 2021 een bronbelasting op rente en royalty's die via Nederland naar landen gaan die geen of weinig belasting heffen. Ook worden boetes voor belastingontduiking openbaar gemaakt die zijn opgelegd aan dienstverleners, zoals belastingadviseurs. Het kabinet wil met deze en meer nieuwe maatregelen belastingontwijking en -ontduiking bestrijden.

Infographic met uitleg over nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking

Bronbelasting op rente en royalty's

Sommige landen heffen niet of nauwelijks belasting. Jaarlijks gaat er via Nederland zo'n € 22 miljard aan rente en royalty's naar deze landen. Dat gebeurt vaak via zogenoemde brievenbusfirma's. Het kan zijn dat dit geld dan nergens wordt belast.

Het kabinet pakt dit aan met de introductie van een bronbelasting op uitgaande rente en royalty's. Nederland heeft een lijst opgesteld van landen met lage belastingen. Daar staan op dit moment 21 landen op. Elk Nederlands bedrijf dat rechtstreeks rente of royalty's betaalt aan bedrijven in deze landen, moet hier vanaf 2021 bronbelasting over betalen. Dit voorkomt dat brievenbusfirma's Nederland gebruiken voor doorstroomactiviteiten naar deze landen.

Openbaarmaking boeten voor belastingontduiking

Per 2020 worden boetes voor belastingontduiking openbaar gemaakt die zijn opgelegd aan medeplegende dienstverleners, zoals bij de Panama Papers. Over het algemeen gaat het om belastingadviseurs. Maar bijvoorbeeld ook notarissen, accountants en advocaten. De openbaar gemaakte gegevens blijven 5 jaar staan op de website van de Belastingdienst.

Inkeerregeling wordt beperkt

Met de inkeerregeling kunnen belastingbetalers die inkomen hebben verzwegen, dit inkomen alsnog melden bij de Belastingdienst. Zij krijgen dan geen of een lagere boete. U kunt in 2020 nog steeds gebruikmaken van de inkeerregeling. Maar als u verzwegen inkomen uit aandelen (box 2) of vermogen (box 3) alsnog opgeeft, krijgt u wel een boete. Ook maakt het vanaf 2020 niet meer uit of dit inkomen wel of niet uit het buitenland kwam.

Invoering minimumkapitaalregel

Er komt daarnaast per 1 januari 2020 een minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars. De mogelijkheid rente af te trekken van de belasting geeft banken en verzekeraars nu een prikkel om vreemd vermogen aan te trekken. Door de introductie van de minimumkapitaalregel mogen banken en verzekeraars minder fiscale rente aftrekken als zij te veel vreemd vermogen hebben.

Deze maatregel is strikt genomen niet bedoeld om belastingontwijking of -ontduiking te bestrijden, maar zorgt er wel voor dat banken en verzekeraars meer belasting gaan betalen.