Verhoging van het 'tarief' van de innovatiebox

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve 'tarief' van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit 'tarief' naar 9%. 

De innovatiebox is bedoeld om vernieuwende activiteiten te stimuleren en om in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor innovatieve bedrijven. Deze verhoging is op Prinsjesdag 2019 aangekondigd om maatregelen die de lasten voor individuele huishoudens verlichten, mede mogelijk te maken.