Tarief vennootschapsbelasting (vpb) omlaag

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Dat staat in het Belastingplan 2019.

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. De eerste schijf wordt dan 19%, de tweede 24,30%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 17,5% en 23,90%. In 2021 naar 16% en 22,25%.

Verantwoordelijk