Aanpassing lage tarief vennootschapsbelasting en schijven

In 2021 wijzigt de vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen in de schijven en de tarieven.  

Lage tarief verlaagd

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% naar 15%. Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.