Verruiming btw-sportvrijstelling

Amateursportverenigingen hoeven geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze zogenaamde btw-sportvrijstelling is in 2019 uitgebreid.

Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, bijvoorbeeld:

  • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden
  • Het ter beschikking stellen van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Het kabinet heeft besloten om hiervoor subsidies beschikbaar te stellen aan gemeenten en sportinstellingen. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft meer informatie over deze subsidies.

Verantwoordelijk