Extra verhoging van de algemene heffingskorting

Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting vanaf 2021 neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 68.507. Lagere inkomens hebben hierbij meer voordeel dan hogere inkomens.