Extra verhoging van de algemene heffingskorting

Het besteedbaar inkomen neemt in 2021 toe van mensen met een inkomen tot € 68.507. Dat komt door een extra verhoging van de algemene heffingskorting in 2021. Lagere inkomens hebben hierbij meer voordeel dan hogere inkomens.