Algemene heffingskorting omhoog

Het kabinet heeft algemene heffingskorting verder verhoogd. Deze verhoging komt bovenop de stapsgewijze verhoging van de algemene heffingskorting die in 2019 inging. Mensen met een jaarinkomen tot € 68.507 hebben hier voordeel van.

Infographic met uitleg over de extra verhoging van de algemene heffingskorting in 2020.

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting. Hoeveel korting iemand krijgt, hangt af van het inkomen. Mensen met een laag inkomen hebben het meeste voordeel van de algemene heffingskorting.