Wijzigingen Autobelastingen

De overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden. De CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto's worden per 1 januari 2021 aangescherpt passend bij de technologische ontwikkeling van personenauto’s. De overheid stimuleert ook de ontwikkeling van milieuvriendelijke transportmiddelen. Daarom geldt vanaf 2021 een korting op de bijtelling over de gehele catalogusprijs van zonnecelauto’s. Dat is een afspraak uit het Klimaatakkoord.

Korting op bijtelling zonnecelauto’s vanaf 2021

Een elektrische auto met zonnepanelen heet een zonnecelauto. Een accu zonder lood slaat de opgewekte elektriciteit op die nodig is voor de aandrijving. De zonnepanelen moeten een vermogen hebben van minstens 1 kilowattpiek. Voor elektrische auto’s met zonnepanelen geldt vanaf 2021 een korting op de bijtelling over de hele catalogusprijs. Het maakt daarbij dus niet uit hoe hoog de catalogusprijs is van de zonnecelauto. Hiermee wil het kabinet milieuvriendelijk rijden stimuleren.