Belasting op aardgas omhoog, elektriciteit goedkoper

De belasting op vervuilende energie (aardgas) gaat omhoog. De belasting op schonere energie (elektriciteit) gaat omlaag. Dit geldt per 1 januari 2019.

Afbeelding waarin met pijlen en bedragen is aangegeven dat energiebelasting per 2019 verschuift. De belasting op aardgas wordt verhoogd en de belasting op energie wordt verlaagd.

Belastingvermindering per aansluiting

Energieverbruik is een basisbehoefte. Daarom wordt de energiebelasting verminderd met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. Het kabinet wil deze belastingvermindering verlagen met € 51, van € 308,54 naar € 257,54.

Zie ook

Verantwoordelijk