Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur

Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het lage inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen kunnen vanaf 2021 1 keer huurverlaging aanvragen.