Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur

Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het lage inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

Woningcorporaties voeren de huurverlaging door als iemands inkomen in 2019 laag was. En de huur hoog. Is uw inkomen pas na 2019 gedaald? Bijvoorbeeld sinds de start van corona? Dan kunt u de huurverlaging zélf aanvragen bij de woningcorporatie die de woning aan u verhuurt.

Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Zo houden woningcorporaties bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd.

Voor wie geldt de huurverlaging?

Voor huurders die:

 • Een sociale woning van een woningcorporatie huren (geen vrije sector huur).
 • In een eengezinswoning/appartement/flatwoning/portiekwoning wonen: (geldt niet voor kamers, woonwagens en standplaatsen).
 • En een huur betalen die hoger is dan de aftoppingsgrens: 
  • € 633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens;
  • € 678,66 voor huishoudens van drie of meer personen.
 • Een (gezamenlijk) inkomen hebben dat lager is dan:
  • € 23.725 per jaar. Voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • € 32.200 per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • € 23.650 per jaar. Voor eenpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd.
  • € 32.075 per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd. 

De woningcorporatie zal de huur in dat geval verlagen tot de relevante aftoppingsgrens.