Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aangepast

De maximale IACK wordt in 2021 met € 113 per jaar lager. De IACK wordt lager omdat het aantal IACK-gerechtigden is toegenomen. Zo blijft de korting betaalbaar.