Keuze: post van de Belastingdienst op papier of digitaal

Iedere Nederlander kan straks de post van de Belastingdienst óf digitaal óf op papier ontvangen. Ter voorbereiding hierop is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst per 1 januari 2020 aangepast.

Dubbele post kostbaar en onnodig

De Belastingdienst verstuurt jaarlijks zo'n 175 miljoen brieven. Veel van deze brieven verstuurt de Belastingdienst nu dubbel: digitaal via de Berichtenbox op MijnOverheid én op papier. Dat is kostbaar en veel mensen vinden dit onnodig.

Keuze voor digitale of papieren post

De keuze voor digitale of papieren post geldt voor elke burger die belastingplichtig is of recht heeft op toeslagen. Wie zijn zaken graag digitaal regelt, kiest voor digitaal. En wie dat bijvoorbeeld lastig vindt, kiest voor papieren post. Een keuze kan worden herzien als iemand dat wenst. Ook meerdere malen. De Belastingdienst treft de komende tijd voorbereidingen. Daarna kunnen mensen aangeven of ze hun post op papier of digitaal willen ontvangen.