Verbeteringen Toeslagen

Het kabinet werkt aan verbeteringen in het toeslagenstelsel. In het Belastingplan 2021 staan voorstellen om dat te bereiken: een eerlijker stelsel, met meer oog voor de menselijke maat. 

De voorstellen regelen dat de positie van mensen met een toeslag ten opzichte van de Belastingdienst/Toeslagen, verbetert. Ook kan de Belastingdienst/Toeslagen straks beter maatwerk bieden aan mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. En er wordt meer rekening gehouden met de persoonlijke situatie. Zo kunnen mensen meer kinderopvangtoeslag krijgen als hun echtgenoot in een verpleeghuis is opgenomen. Dit zijn eerste stappen op weg naar verbetering. In de toekomst zullen verdere maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat ouders in de knel komen door het toeslagenstelsel.

Toelichting staatssecretaris Van Huffelen over toeslagen

Toelichting toeslagen staatssecretaris Van Huffelen

Toeslagen.

Met bijvoorbeeld huurtoeslag betaalt u een deel van de huur,
Met zorgtoeslag een deel van de zorgpremie,
en door kinderopvangtoeslag kunnen uw kinderen naar de
opvang, terwijl u werkt.

Toen we met het systeem van toeslagen begonnen, hadden we
niet het idee dat het zo ingewikkeld zou worden. Dat er zo veel
fout zou kunnen gaan.

Het kabinet wil het complexe systeem anders maken,
duidelijker en eerlijker.
Daarbij gaat het er niet alleen om dat fouten uit het verleden
worden goedgemaakt. Het is juist ook belangrijk om nieuwe
problemen te voorkomen.

Daarom doe ik vandaag op Prinsjesdag voorstellen om ons
complexe toeslagensysteem te verbeteren. Het zijn eerste
stappen, op weg naar verdere verbeteringen.

In de nieuwe wet

Krijgt u meer rechten. Uw positie ten opzichte van de
Belastingdienst wordt sterker.

Houden we meer rekening met uw persoonlijke situatie.
Als u werkt, en uw partner is opgenomen in een
verpleeghuis, dan kunt u meer kinderopvangtoeslag
krijgen.

De nieuwe wet is meer, zoals wij dat noemen,
menselijke maat. Bijvoorbeeld wanneer u teveel
ontvangen toeslagen moet terugbetalen.

Wilt u het hele plan lezen? Ga dan naar de website die zo
meteen in beeld komt.