Vanaf 2021: wijzigingen tarieven energiebelastingen

Vanaf 1 januari 2021 gaat het tarief voor walstroom omlaag. De postcoderoosregeling wordt vervangen door een subsidieregeling. Het tarief van elektrische laadpalen is tot het einde van 2022 verlaagd. Verder betalen sommige bedrijven meer Opslag Duurzame Energie (ODE). Hiermee wil het kabinet de productie van duurzame energie en de reductie van CO2 stimuleren. 

Tarief voor walstroom omlaag

Walstroom is elektriciteit die aangemeerde schepen vanaf het land geleverd krijgen. Walstroom is milieuvriendelijker dan de elektriciteitsvoorziening via generatoren aan boord van het schip. Dat komt omdat generatoren vaak diesel verbruiken. Om het gebruik van walstroom aantrekkelijker te maken gaat het tarief omlaag. Dit tarief wordt € 0,0005 per geleverde kWh elektriciteit. Ook hoeven schepen bij walstroom geen ODE te betalen.

Vervanging postcoderoosregeling

Met de postcoderoosregeling kunnen burgers gezamenlijk investeren in kleine initiatieven in hun eigen omgeving die duurzame energie opwekken. Een subsidie vervangt vanaf 1 april 2021 de postcoderoosregeling. Daardoor wordt de regeling minder ingewikkeld. Met de nieuwe subsidie zijn nieuwe initiatieven minder afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting. Ook stimuleert de subsidie nog beter lokale opwekking van duurzame energie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de nieuwe subsidieregeling uitvoeren. Bestaande projecten kunnen nog 15 jaar gebruik maken van de bestaande postcoderoosregelingen.

Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen

Het verlaagde tarief voor energiebelasting en een nultarief voor de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) worden tot het einde van 2022 verlengd voor openbare laadpalen van elektrische auto’s. 

Nieuwe tarieven Opslag Duurzame Energie

De nieuwe tarieven van Opslag Duurzame Energie (ODE) en Klimaattransitie zijn voor 2021 en 2022 vastgesteld.