Thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Op 1 januari 2022 stelde het kabinet een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag.

Extra kosten voor werknemer door thuiswerken compenseren

Thuiswerken zorgt voor extra kosten voor de werknemer. Bijvoorbeeld voor:

  • water- en elektriciteitsverbruik;
  • verwarming;
  • koffie en thee;
  • toiletpapier.

Veel werkgevers hebben aangegeven hun werknemers een vergoeding te willen geven voor deze extra kosten. Dat blijkt ook uit het onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder 450 Nederlandse bedrijven. Hierin gaf 60% aan dat 2 dagen per week thuiswerken de norm kan worden.

Vergoeding inrichting thuiswerkplek

Voor de inrichting van een thuiswerkplek mag een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon, kan de werkgever via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden.

Thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag

Het kabinet biedt werkgevers de mogelijkheid hun werknemers te vergoeden voor kosten door thuiswerken. Daarvoor neemt het kabinet de volgende maatregelen:

  • Het kabinet stelt de vergoeding vast op maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan. Dit bedrag kwam naar voren na berekening van het Nibud naar thuiswerkkosten voor een thuiswerkvergoeding.
  • De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze thuiswerkvergoeding.
  • Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer.
  • De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven.

Vaste vergoeding voor aantal thuiswerkdagen

De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Dan hoeft de werkgever niet per werkdag bij te houden welke vergoeding hij toekent. Werkt een werknemer op een thuiswerkdag toch op kantoor? Of andersom. Dan is Aanpassing van de vaste vergoeding niet nodig.

Gaat de werknemer structureel meer thuiswerken of naar kantoor? Dan past de werkgever de vaste vergoeding aan.

Deel van de dag thuiswerken, ander deel op kantoor

Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Dan kiest de werkgever of hij voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding geeft, of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide kan niet.