Huurders behouden in meer situaties huurtoeslag

Huurders krijgen of behouden in meer situaties huurtoeslag. Het gaat om de situatie waarbij een kind uit het huishouden (nog) geen verblijfsvergunning heeft en om een verruiming van het recht op huurtoeslag als de huur stijgt tot boven de huurtoeslaggrens. 

Meer huurders behouden huurtoeslag

Huurders van een woning hebben recht op huurtoeslag onder bepaalde voorwaarden.

Aanvraag verblijfsvergunning kind geen voorwaarde meer voor recht op huurtoeslag

Om huurtoeslag te krijgen, moest ieder gezinslid de Nederlandse nationaliteit hebben, de nationaliteit van een ander EU-land, of een geldige verblijfsvergunning. Deze voorwaarde moet voorkomen dat personen zonder verblijfstatus voordeel hebben van de huurtoeslag van de persoon bij wie zij inwonen. Maar er ontstonden ook onbedoelde situaties waarin het huishouden geen huurtoeslag kreeg. Bijvoorbeeld omdat een pasgeboren kind niet op tijd zijn of haar verblijfsvergunning kreeg omdat deze niet op tijd was aangevraagd.

Vanaf 1 januari 2022 geldt: de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kinderen tot 18 jaar is geen voorwaarde meer voor recht op huurtoeslag. Huurtoeslag wordt niet meer teruggevorderd als het minderjarige kind geen geldige verblijfsvergunning (meer) heeft.

Herstel van recht op huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding

Het inkomen en vermogen van de huurders mag niet te hoog zijn. Er geldt ook een grens voor de huurprijs van de woning. Soms stijgt de huurprijs boven die grens. Dit heet huurgrensoverschrijding. Huurders konden het recht op huurtoeslag voor altijd verliezen als zij (een maand) voordat de huurprijs de grens overschreed geen huurtoeslag ontvingen. Zij hadden in dat jaar bijvoorbeeld teveel inkomen. Dit betekent echter ook dat zij geen huurtoeslag meer kunnen aanvragen als hun inkomen of vermogen daarna daalt. 

Vanaf 1 januari 2022 wordt het recht op huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding hersteld. Huurders komen opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt, als er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.