Informatieblad Milieubelastingen (Belastingplan 2016)

De energiebelasting gaat in 2016 omhoog voor bedrijven en particulieren. Dit is een gevolg van afspraken uit het Energieakkoord die de energiehuishouding duurzamer moeten maken.

Het Belastingplan is een wetsvoorstel dat op Prinsjesdag wordt aangeboden op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal.

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan op 18 november 2015 goedgekeurd. De Eerste Kamer zal het voorstel nu behandelen. Na goedkeuring van de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad, gaat de wet in.