Uitvoeringstoetsen Belastingplan 2016

De uitvoeringstoetsen bevatten een beschrijving van de gevolgen die het Belastingplan 2016 naar verwachting zal hebben voor de uitvoering door de Belastingdienst.