Plannen kabinet om roken duurder te maken

Het kabinet wil de belasting (de zogenoemde accijns) op sigaretten, rooktabak (shag) en sigaren vanaf 1 april 2023 verhogen in 2 stappen. Nu kost een pakje sigaretten van 20 stuks gemiddeld € 8. Vanaf 1 april 2023 kost een pakje sigaretten gemiddeld € 9 en vanaf 1 april 2024 € 10.

Doel: rookvrije generatie in 2040

Het kabinet wil dat de belasting op roken hoger wordt, zodat minder mensen beginnen met roken. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in 2040 geen enkele jongere meer begint met roken (de rookvrije generatie).

Voorstel: tabaksaccijns omhoog vanaf 1 april 2023

Het kabinet wil dat de tabaksaccijns op 1 april 2023 en op 1 april 2024 omhoog gaat met de volgende bedragen:

  • Sigaretten (pakje van 20 stuks): € 1,218 (incl. btw)
    Een pakje sigaretten kost vanaf 1 april 2023 gemiddeld € 9. En vanaf 1 april 2024 € 10. Nu is dat gemiddeld € 8.
  • Rooktabak, zoals shag (50 gram): € 3,045 (incl. btw)
    Een pakje shag kost vanaf 1 april 2023 gemiddeld € 17. En vanaf 1 april 2024 gemiddeld € 20. Nu is dat gemiddeld € 14.
  • Sigaren en cigarillo’s: 1 %
    De accijns op een doosje sigaren is vanaf 1 april 2023 10% van de verkoopprijs. En vanaf 1 april 2024 11% van de verkoopprijs. Nu is dat 9% van de verkoopprijs.

De verhoging gaat in per april zodat verkopers tijd hebben om de oude voorraad op te maken en om de accijnslabels te vervangen.

Het plan om de tabaksaccijns te verhogen staat in het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

Stand van zaken wetsvoorstel

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 april 2023 in.