Aanscherping CO2-heffing industrie

Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten betalen vanaf 1 januari 2023 meer belasting. Het deel van de uitstoot waarover ze nu geen belasting hoeven te betalen (de vrijgestelde uitstoot), wordt vanaf die datum kleiner. Zo wil het kabinet de industrie stimuleren minder CO2 uit te stoten.

Extra vermindering van 4 megaton CO2-uitstoot in 2030

Het kabinet wil industriële bedrijven stimuleren om hun productieproces te verduurzamen. Het doel is een extra vermindering van ruim 4 megaton CO2-uitstoot in 2030. Dit komt bovenop de 14,3 megaton minder CO2-uitstoot die in het Klimaatakkoord is afgesproken voor 2030.

Vrijgestelde deel van CO2-heffing wordt kleiner

Het deel van de CO2-uitstoot waar industriële bedrijven geen heffing over hoeven te betalen, is vanaf 1 januari 2023 kleiner. Bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan zo per saldo meer belasting betalen. Sinds 1 januari 2021 betalen industriële bedrijven een CO2-heffing. Het doel is om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces. Om bedrijven de tijd te geven hun processen aan te passen, krijgen zij een vrijstelling voor een deel van de uitstoot. Dit vrijgestelde deel is vanaf 1 januari 2023 kleiner.

Tarief CO2-heffing niet omhoog

Het tarief van de CO2-heffing verandert niet vanaf 1 januari 2023. Het kabinet wil in 2024 bepalen of het tarief van de CO2-heffing hoger moet worden vanaf 1 januari 2025.