Belastingwijzigingen Koopkracht

Het kabinet neemt maatregelen om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. In het Belastingplan 2023 staat daarom een aantal maatregelen om mensen met lage en middeninkomens te helpen.

Bekijk ook

Uitgaven Miljoenennota voor koopkracht