Verlaging belasting op brandstof

Vanaf 1 april 2022 heeft het kabinet de belasting voor ongelode benzine, diesel en LPG verlaagd om de stijging van de energieprijzen te vergoeden. De belastingverlaging wordt verlengd tot en met 30 juni 2023. In de tweede helft van 2023 gaat het tarief weer langzaam omhoog.

Huishoudens tegemoet komen in stijgende prijzen

Huishoudens voelen de verhoogde brandstofprijzen aan de pomp direct in hun portemonnee. De verlaging van de belasting op ongelode benzine, diesel en LPG moet huishoudens tegemoetkomen in de stijgende prijzen. 
De maatregel richt zich vooral op de brandstofrekening van automobilisten. Hoeveel financieel voordeel een automobilist hierdoor heeft hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld:

  • het aantal auto’s per huishouden;
  • het type auto;
  • het aantal gereden kilometers per jaar.

De overheid kan benzinestations niet verplichten de belastingverlaging door te berekenen in de verkoopprijs. 
 

Belastingverlaging verlengd tot en met 2023

Het kabinet verlengt de belastingverlaging die sinds 1 april 2022 geldt tot en met 30 juni 2023.

Voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2023 stelt het kabinet voor om dan te kijken of belastingverlaging tijdelijk nodig is. Wat dat precies betekent voor de accijnstarieven staat in onderstaande tabel. 

Accijnstarieven

Brandstof Tarief per 1 april 2022 Tarief 2023 zonder demping Tarief per 1 januari 2023  Tarief per 1 juli 2023
Benzine € 0,651 € 0,876 € 0,651 € 0,789
Diesel € 0,417 € 0,572 € 0,417 € 0,516
LPG € 0,154 € 0,207 € 0,154 € 0,186