Plannen kabinet minder belasting op inkomen voor werkenden

Het kabinet wil in 2023 de belasting op een inkomen uit werk (box1) tot € 73.071 verlagen van 37,07% naar 36,93%. Door deze verlaging houden werkenden maximaal € 102 per jaar meer over.

Doel: werken meer lonend maken

Het kabinet wil werken meer lonend maken. Ook wil het kabinet dat werkenden minder belasting betalen over hun inkomen.

Voorstel: tarief 1e schijf inkomstenbelasting omlaag

Het tarief van de 1e schijf inkomstenbelasting wordt in 2023 verlaagd van 37,07% naar 36,93%. In de 1e schijf valt een inkomen tot € 73.071. Werkenden houden hier netto maximaal € 102 per jaar meer aan over.

Stand van zaken wetsvoorstel

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.