Maatregelen toegevoegd aan Belastingplan 2022

Na de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen heeft het kabinet nieuwe belastingmaatregelen toegevoegd aan het Belastingplan. 

Tarief verhuurdersheffing gaat omlaag

Het tarief van de verhuurdersheffing gaat omlaag. Zo kunnen woningcorporaties huurwoningen betaalbaarder aanbieden en houden zij meer geld over om huizen bij te bouwen. 

Maximum algemene heffingskorting gaat omhoog

Het maximum van de algemene heffingskorting gaat per 1 januari 2022 na indexatie omhoog met € 14. Dit verbetert de koopkracht van mensen met een lager inkomen. Mensen met een jaarinkomen tot € 21.317 krijgen vanaf 1 januari 2022 een korting van € 2.851. Dit was € 2.837. Is het jaarinkomen meer dan € 21.317 dan wordt de hoogte van de korting steeds iets minder. Wat deze korting betekent kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Energiebelastingen voor huishoudens gaan omlaag

Het kabinet maakt de energiebelastingen voor huishoudens voor 2022 1 keer lager. Zo compenseert het kabinet voor een deel de hogere energieprijzen. Het gaat om een extra belastingkorting op de energierekening.  Daar bovenop komt een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022:

  • De extra belastingkorting is € 265 inclusief btw. Deze ‘Vermindering energiebelasting’ is een vast bedrag dat per aansluiting van de energierekening af gaat. De korting geldt dus voor onder andere woningen en kantoorpanden. Het verbruik maakt hierbij niet uit. De totale korting (belastingvermindering) op de energierekening in 2022 is dan € 824,77 inclusief btw per aansluiting.
  • Het tarief voor de eerste schijf in de energiebelasting voor elektriciteit gaat voor heel 2022 omlaag met € 0,05 cent per kWh. De meeste huishoudens blijven binnen de eerste schijf. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik komt de energiebelasting ongeveer € 157 inclusief btw lager uit in 2022. De bedragen voor 2022 staan nog niet vast. 
  • Het tarief voor de tweede en derde schijf gaan met 0,859 cent en 0,201 cent omlaag(exclusief btw en indexatie). Dit zorgt voor lagere lasten voor het mkb met een hoger energiegebruik.

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik kunnen beide maatregelen op jaarbasis samen ongeveer € 422 minder energiebelasting betekenen op de energierekening. Het precieze bedrag hangt af van het energieverbruik van een huishouden.

Maatregelen kabinet

Om deze maatregelen te betalen en extra geld voor zorgsalarissen vrij te maken, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

  • Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat omhoog van 25% naar 25,8%. Hierdoor betalen bedrijven vanaf 2022 meer belasting over hun winst als deze hoger is dan € 395.000 (deze schijfgrens ligt in 2021 op € 245.000).
  • De earningsstrippingmaatregel wordt strenger. De maatregel beperkt de rente die een bedrijf mag aftrekken van de te betalen winstbelasting, wanneer het saldo aan renten (het verschil tussen rentelasten en rentebaten bij geldleningen) meer is dan 30% van de winst of meer dan € 1 miljoen. Het kabinet wil dit percentage vanaf 2022 aanscherpen naar 20%.