Plannen kabinet voor belasting op bestelauto’s voor ondernemers

Het kabinet wil dat voor bestelauto’s dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto’s. Ondernemers moeten dan straks ook belasting (bpm) betalen wanneer zij een bestelauto kopen. Hoeveel dat is, hangt af van de CO2-uitstoot van de bestelauto. Verder wil het kabinet dat ook de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor deze bestelauto’s omhoog gaat. 

Doel: stimuleren verkoop milieuvriendelijke bestelauto’s en meer belastingopbrengst

De maatregelen leiden tot meer belastingopbrengst. Verder wil het kabinet met de maatregelen de verkoop van emissievrije of zeer zuinige bestelauto’s stimuleren. De vrijstelling geldt wel voor emissievrije auto's. Het afschaffen van de ondernemersvrijstelling draagt ook bij aan de vereenvoudiging van de autobelastingen. 

Voorstel: ondernemersvrijstelling voor bestelauto’s afschaffen

Het kabinet stelt voor om de vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (ondernemersvrijstelling) vanaf 1 januari 2025 af te schaffen. De hoogte van de belasting wordt bepaald door de CO2-uitstoot. Voor de inschrijving van bestelauto’s is daarmee voortaan bpm verschuldigd afhankelijk van de CO2-uitstoot.

Het tarief van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers gaat omhoog. In 2025 is de verhoging van de mrb 15%. In 2026 gaat het om een verdere verhoging met 6,96%. Hoeveel een ondernemer aan belasting betaalt hangt af van het type bestelauto. 
 

Stand van zaken

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.