Afschaffen oudedagsreserve

Vanaf 1 januari 2023  kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd kan nog volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat de opgebouwde oudedagsreserve gewoon op de ondernemingsbalans kan blijven staan en in de toekomst kan worden aangewend voor het bedingen van een kwalificerende lijfrente, dan wel dat uiterlijk bij staking van de onderneming over die reserve moet worden afgerekend. Met het afschaffen wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. 

Meer gelijke fiscale behandeling werknemers, ondernemers en aandeelhouders

Afschaffen van de oudedagsreserve zorgt voor een meer gelijke belastingheffing van werknemers, ondernemers en aandeelhouders. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2023 hun oudedagsreserve niet meer verder opbouwen.  

Het voorkomt dat mensen van belastinguitstel gebruik maken zonder dat ze echt hun oudedagsvoorziening (bijvoorbeeld lijfrente) krijgen (waar de regeling voor bedoeld is). Ondernemers konden met de oudedagsreserve tot en met 2022 een deel van de winst reserveren voor een oudedagvoorziening. Hierdoor betaalden ze in het jaar dat ze het deel van de winst reserveerden minder inkomstenbelasting. Wordt de oudedagsreserve niet gebruikt voor een lijfrente die aan de voorwaarden voldoet? Dan moeten ondernemers de inkomstenbelasting alsnog betalen. Dit is een vorm van belastinguitstel.