Plannen kabinet voor afschaffen oudedagreserve

Het kabinet wil de oudedagsreserve afschaffen. De oudedagreserve is voor ondernemers om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen. Met het afschaffen wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. 

Doel: meer gelijke fiscale behandeling werknemers, ondernemers en aandeelhouders

Afschaffen van de oudedagsreserve zorgt voor meer gelijke belasting van werknemers, ondernemers en aandeelhouders. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2023 hun oudedagreserve niet meer verder opbouwen.  

Het voorkomt dat mensen van belastinguitstel gebruik maken zonder dat ze echt hun oudedagsvoorziening (bijvoorbeeld lijfrente) krijgen (waar de regeling voor bedoeld is). Ondernemers kunnen met de oudedagreserve op dit moment een deel van de winst reserveren voor een oudedagvoorziening. Hierdoor betalen ze het jaar dat ze het deel van de winst reserveren minder inkomstenbelasting. Wordt de oudedagsreserve niet gebruikt voor een lijfrente die aan de voorwaarden voldoet? Dan moeten ondernemers de inkomstenbelasting alsnog betalen. Dit is een vorm van belastinguitstel.

Voorstel: stopzetten opbouw oudedagreserve vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat het hele bedrag in één keer vrijkomt en de burger daar belasting over betaalt. Of het kan worden omgezet in een lijfrente product. 

Het voorstel wijzigt de Wet toekomst pensioenen.

Stand van zaken van de plannen

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.