Plannen kabinet om werkgeverslasten te verlagen

Het kabinet heeft plannen om per 2023 voor ondernemers enkele werkgeverslasten te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken. Dit gebeurt via een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers. Daarnaast gaat het om een hoger budget voor de Werkkostenregeling (WKR). Ook wil het kabinet investeringen fiscaal stimuleren, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Doel: lasten verlagen en investeringen aantrekkelijker maken

Het kabinet wil enkele werkgeverslasten van bedrijven verlagen voor ondernemers die geraakt worden door: 

  • de hogere vennootschapsbelasting (vpb);
  • hogere lonen voor werknemers;
  • hogere energiekosten.

Daarnaast wil het kabinet het voor bedrijven aantrekkelijker maken te investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het budget van de MIA en EIA gaat daarom in 2023 verder omhoog.

Voorstel: lagere AoF-premie en ruimere werkkostenregeling

Per 2023 worden de loonkosten voor bedrijven verlaagd door:

  • de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen. 
  • de vrije ruimte in de WKR te verruimen van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000. 

De vrije ruimte stijgt hierdoor van € 6.800 naar € 7.680 bij een loonsom van precies € 400.000. Dit zorgt ervoor dat werkgevers meer onbelaste vergoedingen kunnen geven aan werknemers. Bij 8 werknemers die samen € 400.000 verdienen is een extra onbelaste vergoeding van € 110 per werknemer mogelijk.

Ook worden het budget van de MIA en EIA vanaf 2023 verder verruimd. De EIA gaat met € 100 miljoen per jaar omhoog. De MIA gaat met € 50 miljoen per jaar omhoog. Bedrijven kunnen meer investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. 

Stand van zaken

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.