Verlaging werkgeverslasten

Vanaf 1 januari 2023 worden er voor ondernemers enkele werkgeverslasten verlaagt en investeringen aantrekkelijker gemaakt. Dit gebeurt via een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers. Daarnaast gaat het om een hoger budget voor de Werkkostenregeling (WKR). Ook gaat het kabinet investeringen fiscaal stimuleren, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lasten verlagen en investeringen aantrekkelijker maken

Het kabinet gaat enkele werkgeverslasten van bedrijven verlagen voor ondernemers die geraakt worden door: 

  • de hogere vennootschapsbelasting (vpb);
  • hogere lonen voor werknemers;
  • hogere energiekosten.

Daarnaast wil het kabinet het voor bedrijven aantrekkelijker maken te investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het budget van de MIA en EIA gaat daarom in 2023 verder omhoog.

Vergroot afbeelding

Lagere loonkosten voor bedrijven vanaf 2023

Per 2023 worden de loonkosten voor bedrijven verlaagd door:

  • de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen. 
  • de vrije ruimte in de WKR te verruimen van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000. 
  • Voor het gehele jaar 2023 wordt de WKR tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van €400.000,-
  • het Lage-InkomensVoordeel (LIV) met terugwerkende kracht over 2022 eenmalig te verhogen. De bedragen voor het LIV worden in 2022 verhoogd naar € 0,78 per uitbetaald uur (is nu € 0,49) met een maximum van € 1.520 per werknemer (is nu € 960). Werkgevers krijgen dit bedrag in 2023 uitbetaald door de Belastingdienst.

De vrije ruimte stijgt in 2023 hierdoor tijdelijk van € 6.800 naar € 12.000 bij een loonsom van precies € 400.000. Vanaf 2024 bedraagt de vrije ruimte €7.680. Dit zorgt ervoor dat werkgevers meer onbelaste vergoedingen kunnen geven aan werknemers. Bij 8 werknemers die samen € 400.000 verdienen is een extra onbelaste vergoeding van € 650 per werknemer mogelijk.

Ook worden het budget van de MIA en EIA vanaf 2023 verder verruimd. De EIA gaat met € 100 miljoen per jaar omhoog. De MIA gaat met € 50 miljoen per jaar omhoog. Bedrijven kunnen meer investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.