Plannen kabinet belastingen in box 2

Het kabinet wil 2 belastingschijven introduceren in box 2 van de belastingen. In box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting over de winst op hun aandelen (dividend). Het gaat om een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 en 31% voor het bedrag boven € 67.000. 

Doel: belastinguitstel tegengaan

Met de 2 schijven wil het kabinet belastingplichtigen stimuleren de winst vaker in delen uit te keren tegen het lagere tarief. Zo wil het kabinet belastinguitstel door winstinhouding tegen gaan.

De opbrengsten uit de maatregel gebruikt het kabinet om belastingbetalers te compenseren die teveel belasting hebben betaald in box 3 in de periode 2017 en 2020. Hiertegen moet wel bezwaar zijn gemaakt. Zij vallen onder het rechtsherstel box 3.

Ook wil het kabinet met deze maatregel de inkomens van ondernemers, zelfstandigen en werknemers gelijker belasten.

Voorstel: 2 belastingschijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet stelt voor om vanaf 2024 2 schijven te introduceren. Dat betekent dat in box 2 24,5% belasting betaald moet worden over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon. Voor alles boven € 67.000 betalen mensen 31%. 

Kabinet schaft doelmatigheidsmarge af

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. In de Voorjaarsnota staat dat deze omlaag gaat van 25% naar 15%. Dit wordt verder doorgezet door het helemaal af te schaffen. 

Door het afschaffen wordt het inkomen van ondernemers gelijker belast met dat van werknemers. Een groter deel van het inkomen van dga’s wordt als loon belast. Dit zorgt voor meer evenwicht in de belastingdruk tussen verschillende typen werkenden.

Stand van zaken van de plannen

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.