Zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder terug te brengen tot € 1.200 in 2030. Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot € 1.200 en in 2027 verder verlaagd naar € 900.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Afbouw zelfstandigenaftrek
Euro's 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ZA € 6.310 € 5.030 € 3.750 € 2.470 € 1.200 € 900

De verhoging van de zelfstandigenaftrek voor starters, de startersaftrek, blijft ongewijzigd. 

Daarnaast wil het kabinet de arbeidskorting verhogen. Dat is een voordeel voor iedereen die werkt. En de meeste zelfstandigen gaan er volgend jaar per saldo (van zelfstandigenaftrek en arbeidskorting) op vooruit.

Zelfstandigen met een winst vanaf ongeveer € 70.000 gaan er per saldo echter wat op achteruit.

Kleinere belastingverschillen tussen werknemers en zelfstandigen

Met deze maatregel worden de verschillen in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen (ondernemers voor de inkomstenbelasting) kleiner. Zo wil het kabinet de arbeidsmarkt meer in balans brengen.