Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector?

Een sociale huurwoning kent een begrensde huur. De huur mag nooit hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit heet de maximale huurgrens van de woning. 

Verschillen sociale huur en huur in vrije sector

Vergroot afbeelding

Huurwoning en huurtoeslag

Wilt u huurtoeslag aanvragen? Dat kan als uw rekenhuur maximaal € 879,66 is. Dit is de grens in 2024. In 2023 was deze grens € 808,06. De rekenhuur is de kale huur plus de servicekosten die u betaalt. Niet alle servicekosten tellen mee, alleen de 4 servicekostenposten die meegenomen worden in de huurtoeslag (maximaal € 12 per servicekostenpost).

Jaarlijks is er een huurverhoging. Het kan zijn dat uw huur na een huurverhoging te hoog is. Als u al huurtoeslag krijgt, maakt dat voor u dan niet uit. U blijft recht op huurtoeslag houden. Tenminste, als u aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag blijft voldoen. Want uw rekenhuur was namelijk wel lager.

De aanvraag voor huurtoeslag doet u bij de Belastingdienst.

Regels sociale huurwoning

Sociale huurwoningen zijn meestal betaalbaar voor mensen met een lager inkomen. Om dat zo te houden, geldt het volgende:

Kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen zijn altijd sociale huurwoningen. Maar voor standplaatsen kunt u geen huurtoeslag krijgen. Ook kunt u niet voor alle woonwagens en kamers huurtoeslag krijgen.

Zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen) kunnen ook vrijesectorhuurwoningen zijn. 

Regels huurwoning vrije sector

Voor huurwoningen in de vrije sector geldt het volgende:

 • Zelfstandige woning:
  alleen zelfstandige woningen kunnen in de vrije sector vallen. Zelfstandige woningen zijn woningen met een eigen toegang. En waarin uw huishouden een eigen keuken, toilet en badruimte heeft. Dat zijn eengezinswoningen of appartementen.
 • Geen maximale huurgrens
  De huurprijs van uw woning is vrij. Er geldt geen maximale huurprijs.
 • Maximale huurverhoging:
  Uw huur kan elk jaar stijgen. Maar niet onbeperkt. Er is van 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 een vastgestelde maximale jaarlijkse huurverhoging.
 • Geen huurtoeslag
  U komt meestal niet in aanmerking voor huurtoeslag. Omdat uw huur of inkomen te hoog is. Controleer bij de Belastingdienst of u toch recht heeft op huurtoeslag.

Sociale huur en vrijesectorhuur: huurders hebben huurbescherming

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen. Er moet dan een wettelijke reden zijn. Stemt u niet in met het opzeggen van de huur? Dan kan alleen de rechter de huur beëindigen. Dit heet huurbescherming. Huurbescherming geldt voor sociale huurwoningen en voor huurwoningen in de vrije sector.

Er is minder huurbescherming bij tijdelijke huurcontracten. Dat zijn contracten  van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen. En contracten van maximaal 5 jaar voor niet-zelfstandige woningen, zoals studentenkamers.

De tijdelijke huur stopt na de in het huurcontract afgesproken periode. De voorwaarde is wel dat de verhuurder u op tijd herinnert aan de einddatum. Dat moet tussen 1 maand en 3 maanden voor de afgesproken einddatum. De verhuurder moet u dan schriftelijk informeren.

Geen tijdelijke huur meer

Voor tijdelijke contracten geldt nu nog dat er minder huurbescherming is. Maar de Eerste en Tweede Kamer hebben besloten dat tijdelijke huurcontracten in de toekomst niet meer mogen. De datum waarop dat verbod ingaat, is nog niet bekend. Als er meer bekend is, komt dat op deze pagina.

Controle hoogte prijs van de huurwoning

Tekent u het huurcontract? Dan gaat u akkoord met de huur die de verhuurder dan vraagt. Misschien betalen uw buren die er al langer wonen, (veel) minder huur. En misschien past de prijs niet bij de kwaliteit van uw woning?

Laat dan de prijs van uw huur controleren door de Huurcommissie. Dat kan binnen de eerste 6 maanden van het huurcontract. Het maakt niet uit of u in een sociale huurwoning woont. Of in een vrijesectorwoning.

 En in sommige gevallen ook na die eerste 6 maanden:

 • bij tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar. (Voor sociale huurwoningen en vrijesectorhuurwoningen)
  Tot 6 maanden na beëindiging of verlenging van het tijdelijke huurcontract.
 • bij huurcontracten voor onbepaalde tijd voor sociale huurwoningen.
  Dit kan tijdens het gehele huurcontract, maar dan alleen voor de toekomst. U kunt alleen de huidige huur laten controleren. En niet de huur die u in het begin betaalde.

Wilt u weten of uw woning wel een vrijesectorhuurwoning mag zijn? Vraag de Huurcommissie om de hoogte van de huur te controleren.

Problemen met de verhuurder

Sociale huurwoning
Komt u er niet uit met uw verhuurder? Stap dan naar de Huurcommissie. Die kan uitspraak doen.

Vrijesectorwoning
Komt u er niet uit met uw verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging? Of huurverhoging na woningverbetering? Stap dan naar de Huurcommissie