Besluit tussen Nederland en Spanje over wederzijdse bijstand in belastingzaken

Dit besluit bevat een bekendmaking van het in maart 2017 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje gesloten Memorandum van Overeenstemming inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken.