Dak- en thuisloze jongeren

Alle dak- en thuisloze jongeren moeten de hulp krijgen die zij nodig hebben. Rijksoverheid, gemeenten en andere partijen gaan deze jongeren helpen een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen met een eigen thuis. Ook gaan zij jongeren helpen die dak- en thuisloos dreigen te worden.

Er zijn ongeveer 9.400 jongeren tussen 18 en 27 jaar dak- en thuisloos in Nederland. Dit blijkt uit de laatste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (peildatum januari 2018, bron: CBS). Zij leven op straat of moeten steeds ander onderdak vinden. Zoals in de opvang of bij vrienden of kennissen. Deze jongeren hebben vaak meer problemen tegelijk. Bijvoorbeeld geldproblemen, een verslaving of psychische problemen. Ook hebben sommigen een verstandelijke beperking.

Dak- en thuisloze jongeren hebben geen stabiel leven. Zij hebben ondersteuning nodig om hun leven op te bouwen met een woning, opleiding of werk. De Rijksoverheid wil hier samen met gemeenten en andere partijen voor zorgen. Voor elke jongere ziet de juiste ondersteuning er anders uit. Het is daarom belangrijk dat de wensen van de jongere zelf centraal staan.

Video over dak- en thuisloze jongeren

Jongeren vertellen hoe zij dakloos zijn geworden. Ook vertelt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wat de Rijksoverheid gaat doen om deze jongeren te helpen. Bekijk hieronder de video:

Lancering Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019 - 2021

Om deze jongeren te helpen is het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 gelanceerd. Het is een onderdeel van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. In het Actieprogramma staan alle acties om de jongeren te helpen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gemeenten zoeken de dak- en thuisloze jongeren in hun gemeente actief op. Ze wachten dus niet tot deze jongeren zelf hulp zoeken. Andere partijen, bijvoorbeeld  jongerenorganisaties, huisartsen en maatschappelijke organisaties kunnen hierbij helpen.
  • Gemeenten koppelen 1 jongere aan 1 zogenoemde jongerenregisseur, zodat zij altijd 1 aanspreekpunt hebben. De jongerenregisseur bespreekt samen met de jongere wat hij nodig heeft om een stabiele situatie te krijgen. Bijvoorbeeld door te helpen een passende woonplek te vinden. En door problemen met schulden aan te pakken.
  • Dak- en thuisloze jongeren geven aan nog vaak vanuit 'wantrouwen’ te worden benaderd. Gemeenten en andere betrokken partijen gaan jongeren vanuit vertrouwen benaderen.
  • Er komen meer buddy's en mentoren, bijvoorbeeld vrijwilligers, om de jongeren te helpen. Jongeren kunnen dan dagelijks met iemand praten over wat hij of zij beleeft.
  • Gemeenten zorgen voor voldoende passende opvangplekken. Jongeren kunnen direct terecht bij de (tijdelijke) opvang als er nog geen woonplek beschikbaar is. Zij krijgen binnen 3 maanden een woonplek waar zij kunnen blijven wonen.
  • Gemeenten gaan, samen met de Rijksoverheid, regels verbeteren zodat jongeren niet dak- of thuisloos worden door tekortschietende regels. Het gaat hier bijvoorbeeld om regels voor het krijgen van een briefadres en een (tijdelijke) uitkering.
  • Gemeenten helpen jongeren om hun leven zelfstandig op te bouwen. En met een eigen inkomen. Met bijvoorbeeld een training of stageplek hebben zij meer kans op werk.

Elk half jaar publiceert VWS een Actieagenda, met de acties voor het komende half jaar.

100% Ambitie pilots in 14 gemeenten

In de 100% ambitie pilots geven 14 gemeenten elke dak- en thuisloze jongere de hulp die hij nodig heeft. De officiële kick-off van deze pilot was op 2 september 2019 in Arnhem. In 2021 moet deze proef klaar zijn. Andere gemeenten kunnen de kennis en ervaring van de pilot-gemeenten gebruiken voor hun eigen aanpak.

Samenwerking met partijen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) coördineert het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021. En werkt samen met 4 andere ministeries, en andere partijen. De jongeren werken zelf mee bij het bedenken en uitvoeren van de acties uit het programma. Bijvoorbeeld via een jongerenpanel.

Meedoen of op de hoogte blijven

Ben jij een dak- of thuisloze jongere en wil je meedenken of meedoen aan het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren? Meld je dan aan via de website Wij-Land.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het Actieprogramma? Of wilt u uw kennis, ervaringen of initiatieven delen? Stuur dan een email naar ActieprogrammaDTJongeren@minvws.nl.