Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Financiële eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Financiële eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier (PDF | 3 pagina's | 203 kB)