Waar kan ik een klacht indienen over een overheidsinstantie?

Als u een probleem heeft met een overheidsinstantie, dan kunt u een klacht indienen bij de overheidsorganisatie of de gemeente waarover u de klacht heeft. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.

Klacht indienen over een overheidsinstantie

Heeft u een klacht over een overheidsinstantie? Bijvoorbeeld UWV, de Belastingdienst, de politie of een gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij de betreffende instantie. Op de website van de instantie staat hoe u een klacht kunt indienen.  U kunt ook bellen met de instantie en vragen hoe u een klacht kunt indienen.

Niet tevreden over de afhandeling van de klacht

Heeft u een klacht over een overheidsinstantie, maar reageert die niet op uw klacht? Of vindt u dat de afhandeling van uw klacht te lang duurt? Dan kunt u gratis de Nationale ombudsman inschakelen. Dit kan ook als u vindt dat de overheid zich niet aan de wet houdt.

Klacht indienen over de AIVD of de MIVD

Heeft u een klacht over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)? Dan dient u de klacht in bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Als u een klacht heeft over de Militaire Inlichtingen en veiligheidsdienst (MIVD), dan dient u de klacht in bij de minister van Defensie. (link toevoegen).

Niet tevreden over klachtafhandeling AIVD of MIVD

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht over de AIVD of de MIVD? Dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder voor de geheime diensten, de CTIVD.

Klacht indienen over een gemeente

Als u een klacht heeft over uw gemeente, kunt u die indienen bij de gemeente zelf.

Niet tevreden over klachtafhandeling gemeente

Als u niet tevreden bent met de afhandeling, dan kunt u terecht bij een ombudsman. Als uw gemeente is aangesloten bij de Nationale ombudsman, dan kunt u daar uw klacht indienen. Op de website van de Nationale ombudsman ziet u of uw gemeente is aangesloten. Gemeenten die niet zijn aangesloten hebben een eigen ombudsvoorziening.

Klacht over dienstverlening Informatie Rijksoverheid

Een klacht over de dienstverlening van Informatie Rijksoverheid kunt u per e-mail, per post of telefonisch doorgeven. Stuur uw e-mail via het contactformulier. Dit formulier vindt u op deze website; onderaan de pagina via de link Contact (onder Service). Uw brief kunt u sturen naar Informatie Rijksoverheid, Postbus 20002, 2500 EA Den Haag. U kunt telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 1400. Dit kan op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.