Conclusie herbeoordeling biociden op basis van neonicotinoïden voor particulier gebruik

Brief van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) over de herbeoordeling van biociden op basis van neonicotinoïden voor particulier gebruik.