Niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen

Informatiedocument op basis van 5 bijeenkomsten voor gemeentelijke terreinbeheerders in maart 2014.