De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en multilaterale contacten. Internationale betrekkingen versterken de economische positie van ons land. Ook bevorderen ze de welvaart, stabiliteit en veiligheid in andere regio’s. Nederland heeft baat bij internationale afspraken. Doordat landen zich aan deze afspraken verbinden, kunnen ze vanuit een gelijke uitgangspositie samenwerken.

Betrekkingen per land of gebied:

Zoek een land

Bekijk alfabetisch overzicht van landen en gebieden