Betrekkingen met Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Betrekkingen Nederland - Denemarken

Nederland en Denemarken onderhouden uitstekende betrekkingen op politiek, economisch en cultureel gebied. De landen zijn in veel opzichten aan elkaar verwant en trekken daarom internationaal vaak samen op.

Politieke betrekkingen

  • De betrekkingen tussen Nederland en Denemarken zijn uitstekend, ook binnen de Europese Unie (EU).
  • De betrekkingen kennen een lange geschiedenis. Tijdens de 16e en 17e eeuw al was de handel rond de Baltische zee belangrijk voor de Nederlandse economie.
  • Denemarken is in vele opzichten nauw verwant aan Nederland. De landen zijn bondgenoten binnen de Europese Unie als het gaat om het aanpakken van economische issues.
  • Ook op de gebieden mensenrechten, vrede en veiligheid loopt het Deense beleid parallel aan het Nederlandse, zij het dat Denemarken binnen de EU een uitzonderingsclausule ('opt-out') op defensiegebied kent.
  • Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten in maart 2015 een 3-daags staatsbezoek aan Denemarken. Zij werden daarbij vergezeld door minister Koenders (BZ). Het bezoek stond vooral in het teken van duurzaamheid, waaronder duurzame energie.

Economische betrekkingen

  • Nederland behoort tot de belangrijkste handelspartners van Denemarken. De belangrijkste importproducten zijn: olie en olieproducten, machines, vis en visproducten, zuivel en, chemische producten. De belangrijkste Nederlandse exportproducten naar Denemarken zijn: machines, ICT , AV- en telecomapparatuur, groenten en fruiten chemische producten.
  • Denemarken is geen lid van de eurozone. De Deense kroon is wel met een nauwe bandbreedte gekoppeld aan de euro.
  • Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Denemarken kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Culturele betrekkingen

De Rijksoverheid. Voor Nederland