Betrekkingen met Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Betrekkingen Nederland - Oekraïne

Nederland en Oekraïne onderhouden sinds de Oekraïense onafhankelijkheid in 1991 goede betrekkingen. Nederland heeft de bilaterale relatie gestalte gegeven via 3 kerntaken. Ten eerste: politieke aangelegenheden, met accent op rechtsstaatontwikkeling, mensenrechten en ondersteuning van de op Europa gerichte hervormingsagenda. Ten tweede: economische diplomatie, door het behartigen van de bestaande en nieuwe Nederlandse economische belangen in Oekraïne. Daarbij ligt de focus op het verbeteren van het handels- en investeringsklimaat. Ten derde: consulaire zaken.

Politieke betrekkingen

 • Nederland was een van de eerste landen die Oekraïne na de afscheiding met de voormalige Sovjet-Unie als onafhankelijk land erkende. Sinds 1992 bestaan er diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.
 • In het voorjaar van 2014 was in Oekraïne een regeringswisseling, waarna een nieuwe president aantrad. In oktober 2014 zijn er parlementsverkiezingen gehouden. Deze ontwikkelingen laten niet alleen een politieke keuze voor Europa zien, maar ook een maatschappelijke keuze. Nederland speelt in op de Europese hervormingsagenda met de selectie van de volgende prioritaire sectoren:
  • hervorming van justitie, politie en defensie;
  • mensenrechten;
  • corruptie bestrijding en versterking van wetgevende en toezichthoudende organen;
  • verbetering van het handels- en investeringsbeleid.
   Deze sectoren zullen naar verwachting de politieke relatie tussen beide landen versterken, als ook de politieke dialoog op ministerieel en hoog ambtelijk niveau.
 • Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 van Malaysia Airways boven Oekraïens grondgebied neergehaald. Van de 298 slachtoffers waren er 196 met de Nederlandse nationaliteit. De daarop volgende samenwerking tussen Nederland en Oekraïne versterkte de politieke relatie tussen de landen. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans bracht in de eerste 5 weken na de ramp 4 maal een bezoek aan Oekraïne.
 • Oekraïne is sinds 2009 lid van het Oostelijk Partnerschap (OP). Het OP is gericht op politieke associatie en economische integratie met de landen ten oosten van de EU, waaronder Oekraïne. Het partnerschap biedt het kader en de mogelijkheden voor de deelnemende landen om hun rechtsstaat, politieke, economische en sociale systemen te hervormen  op Europese voorbeeld. De bestrijding van corruptie maakt hier nadrukkelijk deel van uit.
 • In het verlengde hiervan hebben Oekraïne en de EU een Associatieakkoord, inclusief een vrijhandelsdeel, met elkaar afgesloten. Op 6 april is in Nederland een referendum georganiseerd over ratificatie van dit akkoord. 61% stemde tegen ratificatie, maar het is nog onduidelijk of Nederland hiertoe over zal gaan.

 • De Nederlandse ambassade in de hoofdstad Kiev behartigt de Nederlandse belangen in Oekraïne. Daarnaast zijn er honoraire consuls in Lviv en Donetsk gevestigd.

Economische betrekkingen

 • Nederland is al jaren één van de 5 belangrijkste buitenlandse investeerders in Oekraïne. De interesse van Nederlandse bedrijven voor Oekraïne blijft groeien. Zo’n 250 Nederlandse bedrijven zijn in de volgende belangrijke sectoren actief in Oekraïne:
 • agrofood (voedselveiligheid);
 • tuinbouw;
 • energie (efficiency en duurzaamheid, biomassa/energie);
 • logistiek (transport en infrastructuur);
 • water (filtratie en sanitaire voorzieningen);
 • hightech (ICT) en retail.
 • Nederland is een belangrijke handelspartner van Oekraïne. Import uit Oekraïne bestaat onder andere uit grondstoffen, dierlijke en plantaardige oliën, fabricaten en machines. De export vanuit Nederland bestaat vooral uit machines, juwelen, auto’s, plastic/polymeren en farmaceutische producten.
 • De Nederlandse regering heeft 3 economische prioriteiten ten aanzien van Oekraïne:
  1. Het algemene handelsklimaat in Oekraïne verbeteren. Bijvoorbeeld door het bevorderen van de DCFTA-hervormingsagenda (onder meer via technische assistentie aan het Oekraïense ministerie van Financiën, de Belastingdienst, Kamer van Koophandel).
  2. Meer aanwezigheid van Nederlandse bedrijven in Oekraïne. Bijvoorbeeld door een regionale handelsmissie te organiseren met verschillende sectoren, kennisseminars te organiseren. En door ingangen te bieden bij de Oekraïense overheid.
  3. Vergroten van de zichtbaarheid van de kansen/mogelijkheden van Oekraïne in Nederland. Voor 2015 zal met name de extra financiering vanuit internationale financiële instellingen extra kansen en mogelijkheden bieden voor Nederlandse bedrijven.
 • Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Oekraïne en welke programma’s openstaan voor bedrijven kunt u terecht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse ambassade in Kiev (Engelstalig, informatie over zaken doen met Oekraïne).

Ontwikkelingsrelatie

 • Oekraïne is geen partnerland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wel ondersteunt Nederland projecten in Oekraïne die het maatschappelijke middenveld (onder andere ngo’s) stimuleren en de rechtsstaat en goed bestuur versterken. Dit gebeurt via het Matra (Maatschappelijke Transformatie)-programma. Het Matra-programma is sinds 1994 actief in Oekraïne op gebied van onder andere rechtsstatelijkheid, wetgeving, publiek bestuur, milieu, onderwijs, media, gezondheidszorg en minderheden. Ook is er in 2016 eenmalig financiële steun verleend in het kader van de Private Sector Development, ter verdere ontwikkeling van de Oekraïense economie.
 • Nederland voert hiernaast projecten uit op het gebied van mensenrechten via het Mensenrechtenfonds. Nederland geeft trainingen aan ambtenaren uit Oekraïne via Matra Training for European Cooperation (MTEC). De trainingen laten beleidsmedewerkers en juristen kennis maken met het verloop van juridische processen binnen de EU en in Nederland.
 • Nederland heeft ook een programma voor jonge, veelbelovende leiders uit Oekraïne. De deelnemers aan dit programma, het Dutch Visitors Programme, maken kennis met het politieke, economische en culturele bestel van Nederland.

Betrekkingen op het gebied van onderwijs en cultuur

De culturele betrekkingen tussen Nederland en Oekraïne zijn kleinschalig. De culturele activiteiten zijn voornamelijk gericht op de versterking van de economische relaties tussen beide landen.

 

Verdragen

Voor actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de Verdragenbank van BZ.

De Rijksoverheid. Voor Nederland