Betrekkingen met Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Betrekkingen Nederland - Oostenrijk

De betrekkingen tussen Nederland en Oostenrijk zijn goed. Beide landen zijn op veel gebieden gelijkgezind, bijvoorbeeld op financieel-economisch terrein. Nederland en Oostenrijk zijn belangrijke handels- en investeringspartners. Een aantal Nederlandse bedrijven behoort qua omzet tot de top-10 van buitenlandse bedrijven in het land.

Politieke betrekkingen

 • Nederland en Oostenrijk zijn binnen de EU in een groot aantal opzichten gelijkgezind, vooral op financieel-economisch terrein.
 • De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken bracht in 2012 een bezoek aan zijn Oostenrijkse ambtsgenoot. Ze spraken elkaar over de problemen in het Midden-Oosten, de bescherming van religieuze minderheden en internetvrijheid.
 • Nederland wordt in Oostenrijk diplomatiek en consulair vertegenwoordigd door de ambassade in Wenen. Hier zijn ook de Nederlandse Permanente Vertegenwoordigingen bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Verenigde Naties. Nederland heeft daarnaast honorair consuls in Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck en Bludenz.

Economische betrekkingen

 • Oostenrijk en Nederland zijn belangrijke handels- en investeringspartners.
 • Zo’n 20 grote Nederlandse bedrijven hebben een eigen vestiging in Oostenrijk. Het gaat daarbij om bedrijven in chemie, consumentengoederen, voedingsmiddelen en energie. Een aantal van deze bedrijven behoort qua omzet tot de top-10 van buitenlandse bedrijven in het land. Een aantal Nederlandse bedrijven heeft in Oostenrijk een regionaal hoofdkantoor, vanwege de toegang tot de markten in Midden- en Oost-Europa. In Nederland zijn ongeveer 90 Oostenrijkse bedrijven gevestigd.
 • Nederland exporteert naar Oostenrijk vooral agrarische producten (groente en fruit), voedingsmiddelen, chemische en farmaceutische producten, machines (kantoormachines, pompen) en vervoermiddelen. Nederland importeert vooral fabricaten (papier, ijzer, aluminium) en machines en vervoermaterieel (motoren, elektrische apparaten).
 • Jaarlijks bezoeken bijna 2 miljoen Nederlandse toeristen Oostenrijk en daarmee is Nederland een van de grootste buitenlandse inkomstenbronnen voor Oostenrijk, die het vooral van het toerisme moet hebben.
 • Op het gebied van handelsbevordering werkt de Nederlandse ambassade nauw samen met de Nederlands-Oostenrijkse Kamer van Koophandel. Met enige regelmaat worden promotionele activiteiten georganiseerd.
 • Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Oostenrijk kunt u terecht op de website van Agentschap NL.

Betrekkingen op het gebied van cultuur en onderwijs

 • Nederland onderhoudt nauwe banden met Oostenrijk op het gebied van cultuur. Nederlandse kunst wordt in Oostenrijk zowel kwalitatief als kwantitatief goed gepresenteerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om film, literatuur, beeldende kunst, dans en theater, muziek, mode, design en architectuur. Dit gebeurt met hulp van het Nederlandse Mondriaan Fonds, een fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.
 • In enkele bondsstaten bestaan verenigingen van Nederlanders, waarvan die in Wenen de grootste is.
 • De Universiteit van Wenen beschikt over een leerstoel neerlandistiek. 
 • Voor meer informatie over culturele betrekkingen met Oostenrijk kunt u terecht op de website van DutchCulture.

Verdragen

Voor actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de Verdragenbank van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). 

De Rijksoverheid. Voor Nederland