Betrekkingen met Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Betrekkingen Nederland - Wit Rusland

De betrekkingen tussen Nederland en Wit-Rusland (Belarus) zijn beperkt en lopen vooral via de Europese Unie (EU). Nederland maakt zich ernstige zorgen om de slechte mensenrechtensituatie in het land, het gebrek aan democratie en het gebrekkig functioneren van de rechtsstaat.

Politieke betrekkingen

  • De Nederlandse ambassade in Warschau (Polen) is verantwoordelijk voor Wit-Rusland. Sinds 2008 heeft de EU een missie in Wit-Rusland, gevestigd in Minsk. Recentelijk heeft Nederland besloten een ambassadekantoor te openen in Minsk, ressorterend onder de Nederlandse ambassade in Warschau. De Tijdelijk Zaakgelastigde daar zal zich vooral richten op binnenlandspolitieke ontwikkelingen. En de positionering van NL binnen het EU debat over de relatie met Wit-Rusland.
  • Nederland en de Europese Unie maken zich ernstige zorgen over de slechte mensenrechtensituatie in Wit-Rusland. Na de onvrije verkiezingen van 2010 zijn er lange tijd politieke gevangenen vastgezet in Wit-Rusland. Nederland en de EU hebben Wit-Rusland herhaaldelijk opgeroepen hen onmiddellijk vrij te laten en te rehabiliteren. Daarnaast spreken Nederland en de EU zich uit tegen de systematische tegenwerking van journalisten en activisten uit het maatschappelijk middenveld. En voor het afschaffen van de doodstraf.
  • In aanloop naar de presidentsverkiezingen van oktober 2015 was er sprake van een afname van de meest extreme vormen van repressie. En afgelopen zomer zijn de laatste nog zittende politieke gevangenen vrijgelaten als geste naar de EU. Daarop zijn de EU-sancties tegen Wit-Rusland gelijktijdig verlengd en gedeeltelijk opgeschort tot 29 februari 2016.
  • Nederland onderhoudt op beperkte basis bilaterale contacten met de Wit-Russische overheid en werkt daarnaast in multilateraal verband samen, zoals bij de bestrijding van internationale mensenhandel en corruptie. Hierin streeft Nederland naar een kritisch engagement, omdat zij van mening is dat er zo meer kan worden bereikt dan door een verdere isolatie van Wit-Rusland. Nederland blijft zich hierbij onverminderd uitspreken over haar zorgen over de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland.
  • Nederland ondersteunt in Wit-Rusland een aantal niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Zij zetten zich onder meer in voor democratisering en mensenrechten. Dit gebeurt via het Mensenrechtenfonds en het Matra-programma. Daarnaast is Nederland voorstander van intensivering van maatschappelijke contacten tussen Wit-Rusland en de EU.
  •  

Economische betrekkingen

  • De economische betrekkingen tussen Nederland en Wit-Rusland worden bemoeilijkt door het huidige politieke klimaat. En door de hoge mate van Wit-Russische staatsbemoeienis met de economie.

  • De economie van Wit-Rusland oriënteert zich vooral op Rusland. Sinds 2015 maakt Wit-Rusland deel uit van de Euraziatische Economische Unie (EEU). Samen met onder andere Rusland en Kazachstan.

  • Nederland exporteert vooral machines, chemische producten en voedingsmiddelen naar Wit-Rusland. En importeert vooral fabricaten en olie en gas. Wit-Rusland vormt een belangrijke schakel in de doorvoer van Russische olie en gas naar de EU. Grote volumes Russische olie en aanverwante producten worden via Wit-Rusland en de haven van Rotterdam doorgevoerd naar derde landen. Deze volumes worden niet meegerekend voor de invoercijfers.

  • Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Wit-Rusland kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo.nl).

Culturele betrekkingen

Nederland en Wit-Rusland hebben geen intensieve culturele betrekkingen.

Verdragen

Voor actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de Verdragenbank van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

De Rijksoverheid. Voor Nederland