Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel dat AIVD en MIVD journalisten ronselen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel dat AIVD en MIVD journalisten ronselen (PDF | 2 pagina's | 443 kB)