Kamerbrief met beleidsreactie over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

Minister Ollongren en minister Bijleveld-Schouten sturen de Tweede Kamer het toezichtsrapport nr. 63 van de Commissie van Toezicht op
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de beleidsreactie hierop. Het rapport gaat over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en MIVD.