Kamerbrief met beleidsreactie rapport over toepassing van selectie bij OOG-interceptie door AIVD en MIVD

Minister Ollongren en minister Bijleveld sturen de Tweede Kamer het toezichtsrapport nr. 64 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de kabinetsreactie. Dit toezichtsrapport gaat over de toepassing van selectie bij onderzoeksopdrachtgerichte-interceptie (OOG-interceptie) door de AIVD en de MIVD. Eenzelfde brief met bijlagen is ook aan de Eerste Kamer verzonden.