Toezichtsrapport Over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD

Toezichtsrapport nr. 65 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD.

Dit rapport heeft betrekking op de periode 1 mei 2018 (de datum van inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) tot 1 januari 2019.