Evaluatie van de effecten op het vestigingsklimaat in Nederland door de Wiv 2017

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: Welke effecten heeft de Wiv 2017 sinds de volledige inwerkingtreding tot dusver gehad op het vestigingsklimaat in Nederland?

Evaluatie van de effecten op het vestigingsklimaat in Nederland door de Wiv 2017 (PDF | 25 pagina's | 860 kB)